Sedinta Birou Federal – 02.10.2017

Stiri

Locatie: Bazinul Floreasca
Prezenti: C. Gavrus, M. Ragea, Fl. Nita, R. Paltineanu, B. Cojocariu, Gelu Lisac, T. Fulop, Cr. Iordache
Prezent: d-l. Razvan Dinu, delegat MTS
Sedinta este statutara, este condusa de d-l. presedinte C. Gavrus
Se supune la vot ordinea de zi, in forma transmisa.
Pentru sunt 3 persoane, (C. Gavrus, Cr. Iordache, B Cojocariu), impotriva 5, (M. Ragea, Fl. Nita, T, Fulop, R. Paltineanu)
⦁ Se propune o noua Ordine de Zi:
1. Raport de activitate conf. art 28.2 si 36.7 din Statut, al Biroului Executiv.
Voteaza impotriva d-l presedinte C.Gavrus.
2. Validarea transferurilor seniori-senioare-juniori I pentru comp. nationale 2017-2018.
Se voteaza in unanimitate.
3. Alegerea presedintelui Colegiului Central al Arbitrilor.
Se voteaza in unanimitate. Se mentioneaza ca vor fi nominalizati membrii Colegiului, dupa apelarea viitorului presedinte, urmand ca acestia sa fie validati.
4. Analiza Comisiei de Disciplina si a mebrilor sai, din punct de vedere al Statutului, Regulamentului si a legislatiei in vigoare.
Sunt pentru 5 membri si impotriva trei membri – (Calin Gavrus, Cristian Iordache si Bogdan Cojocariu)
5. Hotarare privind anularea prezentei observatorilor la jocurile din Campionatul National Super-Liga, (plata acestora).
Sunt in unanimitate.
6. Situatia sponsorizarilor dupa data de 20.02.2017.
De acord.
7. Situatia Calendarului competitional 2018 (editat, daca s-a efectuat).
Sunt in unanimitate.
8. Prezentarea situatiei acordarii titlului onorific de ‘’Antrenor Emerit’’.
De acord in unanimitate.
9. Prezentarea situatiei antrenorilor de la Lotul national de seniori.
De acord in unanimitate.
10. Stabilirea datei de desfasurare a urmatoarei sedinte de Birou Federal.
11. Aprobarea acordarii indemnizatiei de efort pentru lotul national de juniori U 17.
Se aproba in unanimitate.
12. Aprobarea componentei si staff-ului tehnic al lotului national de senioare, pentru participarea la calificarile CE, inclusiv al delegatului, la Kiev.
In unanimitate, a fost aprobata.
13. Prezentarea situatiei carnetelor de antrenor de la Camp. Nationale de Superliga.
Se aproba.
14. Votarea studiului tehnic al bazinului olimpic din Tg. Mures.
Se aproba, in unanimitate.
15. Modificarea Regulamentului de Organizare si functionare a FR Polo, art. 7/B, conform anexei, e-mail-ul din data de 30.09.2017 – trimis de dl Fulop, conform punctului 6, in lipsa Presedintelui Comisiei pentru modificarea si completarea actului constitutiv si Regulamentele federatiei.
Se aproba in unanimitate.
16. Republicarea regulamentelor FR Polo.
Se aproba in unanimitate.
17. Elaborarea Strategiei Nationale pentru Jocul de polo.
Se aproba.
18. Situatia clubului din Tg Mures – CS TFM Water Sports Marco Polo.
19. Aprobarea publicarii pe site-ul FR Polo a proceselor verbal ale BF.
Se aproba.
20. Diverse
1. Cu privire la prezentarea Raportului de activitate a FR Polo, dl. Calin Gavrus mentioneaza:
⦁ Biroul Executiv nu s-a intrunit de la data de 18.05.2015, intrucat au fost duse la indeplinire hotararile Birourilor Federale trecute.
⦁ Toate activitatile BE curente ale FR Polo au fost duse la bun sfarsit de catre membrii acestuia, conform statutului si a mandatului BF.
⦁ Toate activitatile presedintelui din aceasta perioada se regasesc in atributiile acestuia, prevazute de art.29 din Statut.
⦁ Intrucat volumul de munca a fost imens, pentru orice intrebare, sa se ceara punctual.
Dl Ragea M mentioneaza ca trebuie respectate doua articole din Statut, respectiv art 36/8, ‘’Biroul Executiv are obligatia sa informeze BF asupra activitatii desfasurate si asupra masurilor luate intre sedintele organelor de conducere (BF)’’ si art 28/2, ‘’Biroul Executiv va informa BF asupra intregii activitatii desfasurate si a masurilor adoptate’’.
I se solicita d-lui Calin Gavrus sa respecte prevederile Statutului.
D-l Fulop T. face cunoscut ca ca sunt hotarari nestatutare deoarece nu au fost luate de BE sau BF.
2. Sunt prezentate un numar de 85 transferari interne si 18 transferari internationale in Romania.
D-l Sotiriu R. isi asuma corectitudinea efectuarii transferurilor .
Sunt aprobate de catre membrii BF in unanimitate, conform anexelor ce urmeaza a fi atasate prezentului pv.
3. Se fac propuneri. D-l Calin Gavrus propune pe d-l Simion M.
Se voteaza in unanimitate.
(Contactat telefonic), d-l Simion M propune (ca membri ai Colegiului National al Arbitrilor): D-l Fulop T, (secretar), si membrii Bajenaru B, Matache R, Alexandrescu A.
Domnii din BF voteaza pentru membrii colegiului, astfel:
Sunt votati in unanimitate Bajenaru, Matache si Alexandrescu A.
Voteaza pentru Fulop T 6 membri, iar 2 sunt impotriva, (C Gavrus si Cojocariu B).
4. Dl Nita Fl. Arata ca in conformitate cu art. 1 din Regulamentul de disciplina, (pct. 1, punct 2), membrii Comisiei de Disciplina nu pot avea apartenenta la una dintre structurile afiliate la FR Polo. Aduce in sprijinul afirmatiilor foi de arbitraj, legitimatii de sportiv, (un carnet – B Rujan), si precizeaza ca a avut discutii cu unii dintre membrii Comisiei de Disciplina care au recunoscut apartenenta la unele structuri sportive.
Referitor la presedintele Comisiei de Disciplina, M Stanescu, s-a comunicat acestuia ca in cazul d-lui Nita Fl. a abuzat de pozitia pe care o are, (acesta) convocandu-l pentru 2 cazuri lipsite de fundament real.
Dl Nita Fl. constata ca d-nii Calin Gavrus si Stanescu M fac parte dintr-o structura sportiva care a participat la competitii oficiale ale FR Polo, LEN si FINA, fiind legitimati cu carnete de legitimare inregistrate la FR Polo, fara ca aceasta structura sa fie afiliata – structura sportiva numindu-se Asociatia Club Sportiv Rapid Masters WP Bucharest.
In aceste conditii, Dl Nita propune demiterea celor 4 membri din comisie si suspendarea Presedintelui Comisiei de Disciplina.
D-l Calin Gavrus precizeaza ca va face o mentiune dupa vot.
Se supune la vot: sunt pentru destituire si suspendare 5 membri, 2 membri sunt impotriva, (Calin Gavrus si Bogdan Cojocariu), si un membru se abtine. D-l Iordache Cr. se abtine si cere ca membrii sa fie anuntati pentru a reveni prin vot intr-o comisie viitoare.
Dl Calin Gavrus mentioneaza ca aceasta comisie a fost votata de catre (aceiasi membri ) BF si ca s-au incasat amenzi datorate actelor de indisciplina ale sportivilor.
‘’Rog ca la aceasta hotarare sa fie depuse de catre d-l Nita toate probele aduse in sedinta, deasemenea (d-l Nita) este rugat sa-si probeze afirmatiile.
Este rugat sa faca dovada contractului mascat pe care d-l Nita il imputa domnilor Gavrus si Stanescu’’.
D-l Nita cere d-lui Gavrus sa specifice despre ce contract este vorba.
D-l Gavrus arata ca este vorba despre un contract mascat despre care face vorbire d-l Nita in e-mail (adresat membrilor Comisiei de Disciplina).
5. La solicitarea cluburilor din Super-Liga, (5 cluburi), se renunta la obligativitatea platii unor observatori la (unele) dintre jocuri. Se revine la situatia de a delega observatori numai la cererea cluburilor sau cand sunt nominalizati de FR Polo, care vor suporta cheltuielile.
La solicitarea prezentei observatorilor de catre cluburi, se vor achita acestora: cazare, masa, transport si barem de observator la nivelul unui arbitru principal.
Cluburile sportive vor solicita prezenta unui observator cu 5 zile lucratoare inaintea datei de disputare a jocului.
Se voteaza in unanimitate.
6. Cererea prezentei contractelor de sponsorizare a FR Polo dupa 20.02.2017.
(La acest moment, d-l Cojocariu Bogdan se retrage din sedinta, anuntandu-si demisia din calitatea de presedinte al Comisiei de Marketing).
Semnatura – indescifrabil
Se cere d-lui Calin Gavrus sa prezinte in sedinta viitoare a BF o situatie succinta a contractelor si a sumelor incasate. Se supune la vot cu mentiunea sa fie trimisa membrilor BF cu o saptamana inaintea viitorului BF.
Se voteaza in unanimitate.
7. Calendarul Competitional pe anul 2018 a fost finalizat de catre domnul Sotiriu Romeo la data de 25.08.2017. Este ‘’bun de tipar’’ de o saptamana, din 25.09.2017.
Membrii BF iau la cunostinta.
8. Dosarele pentru acordarea titlului onorific de ‘’antrenor emerit’’ au fost depuse la MTS si aprobate, (carnetele, dupa emiterea lor de catre MTS), urmand a fi ridicate si inmanate antrenorilor.
9. Antrenorii lotului national de seniori sunt in urmatoarea situatie:
D-l Stanojevic D va avea definitiv situatia rezolvata la 08.10.2017, cand urmeaza sa ridice permisul de sedere.
D-l Fulop T cere ca la viitoarea sedinta a BF d-l presedinte sa prezinte ‘’fisa postului’’ a d-lui Stanojevic, datele contractului, obligatii contractuale.
Se retrage d-l Lisac Gelu.
Semnatura – indescifrabil.
Se stabileste ca d-l Iordache Cr. sa propuna antrenori pentru echipa nationala de seniori in principal, si pentru echipele nationale de senioare/junioare si juniori, propunerile Colegiului de Antrenori.
Se voteaza in unanimitate.
10. Se aproba data de 03.11.2017, orele 09.00, la bazinul Floreasca – Bucuresti.
11. Se aproba acordarea indemnizatiilor de efort lotului de juniori U 17.
Se voteaza in unanimitate.
12. Membrii BF iau act de deplasarea lotului national de senioare si a staff-ului tehnic la Kiev, pentru calificarea la CE, fara a cunoaste date despre aceasta deplasare si fara a o aproba.
13. Antrenorii cluburilor participante in competitii oficiale vor prezenta la masa oficiala inaintea inceperii jocurilor carnetelor de antrenori, cu viza anuala. In lipsa acestor carnete, antrenorii nu vor putea conduce meciurile stand pe banca echipei.
Se aproba in unanimitate.
14. Conducerea FR Polo va trimite catre CNI/executant un raspuns oficial oficial de confirmare, ca urmare a documentatiei pe care o va primi federatia.
Se voteaza in unanimitate.
15. Referitor la cererea d-lui Fulop T, se vor trimite materialele dansului catre Comisia de modificare – completare a actului constitutiv si regulamente pentru a fi operate. Se cere ca aceste modificari sa fie retrimise BF la urmatoarea sedinta.
Se supune la vot, se voteaza in unanimitate.
16. D-l Tamas Fulop propune republicarea actualizata a Regulamentelor FR Polo (editia 2011), urmand sa fie trimisa catre comisia de specialitate.
Se aproba in unanimitate.
17. Se desemneaza d-l Iordache Cr. in vederea elaborarii Strategiei Nationale a jocului de polo, cu data de prezentare 01.07.2018.
Se voteaza si se aproba in unanimitate.
18. Dupa obtinerea CIS, clubul din Tg Mures va putea participa la competitii oficiale, beneficiind de drepturile si obligatiile regulamentare, ca structura oficiala.
Se aproba.
19. Continutul proceselor-verbale ale sedintelor BF vor fi puse pe site-ul FR Polo, in vederea unei bune transparente a continutului real al sedintelor. Se va posta pe site in termen de 5 zile dupa sedinta.
20. Diverse:
D-l Fulop T cere d-lui Calin Gavrus sa faca cunoscute cererile cluburilor care au cerut organizarea unei Adunari Generale. D-l presedinte raspunde initial ca nu stie exact, si va raspunde pe e-mail, inclusiv referitor la valabilitatea acestora.
D-l presedinte revine si arata ca si-a adus aminte. Mentioneaza ca sunt 23 de cereri ale cluburilor, inclusiv cea trimisa de CER si inregistrata in 07.09.2017. Valabilitatea acestora este cea stabilita de legislatia in vigoare.
La intrebarea d-lui Fulop, daca d-l presedinte a raspuns in termen cererilor cluburilor, acesta raspunde ca nu a raspuns.
Referitor la stabilirea locatiei pentru desfasurarea locatiei pentru desfasurarea Cupei Romaniei la seniori, se vor astepta propunerile cluburilor.
Domnul delegat MTS Razvan Dinu mentioneaza ca revocarea membrilor Biroului Executiv nu poate fi facuta nici de Adunarea Generala, organ de conducere superior Biroului Federal, si recomanda revenirea asupra hotararii de demitere a Secretarului General.
D-l Ragea cere modalitatea care poate elibera Secretarul General din functie, intrebare catre reprezentantul MTS.
Domnul Dinu Razvan raspunde ca este vorba de functiile care nu sunt supuse alegerilor, existente in Biroul Executiv – sunt supuse Codului Muncii.
D-l Nita Fl. mentioneaza ca d-l Stefanescu B. a ajuns in BE fiind numit in BF de catre membrii BF. Fiind exclus din BF automat nu mai face parte nici din BE.
Dl Ragea M. face cunoscut ca pana in prezent, personalul remunerat, nou angajat, nu a fost validat de catre BF, nici contractual de munca al SG B. Stefanescu, conform Regulamentului de organizare si functionare a FR Polo, capitolul 3, art. 11.
4 semnaturi (M. Ragea, T. Fulop, Fl. Nita si R. Paltineanu) – indescifrabile.
D-l presedinte considera ca ordinea de zi a fost modificata nestatutar si ca dizolvarea Comisiei de Disciplina este o rusine.
‘’In prezent, acuzele care mi s-au adus, de inselaciune, ilegalitati (si alte injurii) nu mai pot fi sesizate decat celor care aduc injuriile’’.
Solicita ca d-l Nita Fl sa isi probeze afirmatiile facute in BF fata de presedintele Stanescu M.
Solicita membrilor fostului Birou Federal – Nita Fl. si Ragea M. – documentatia prin care hotararea de BF prin care s-a adoptat Regulamentul de functionare a BF.
02.10.2017
2 semnaturi (C Gavrus si Cr. Iordache) – indescifrabile.
Se efectueaza urmatoarea corectura, privind ultimul alineat de mai sus: Acesta a fost in mod corect enuntat, astfel: Solicita membrilor fostului Birou Federal – Nita Fl. si Ragea M. – documentatia prin care Hotararea de BF, prin care s-a adoptat ROI Biroului Federal, nu a fost pusa in aplicare.
04.10.2017.
2 semnaturi, Romeo Sotiriu si Calin Gavrus – indescifrabile

Transcrierea a fost facuta de Calin Gavrus.

FRPolo
Federatia Romana de Polo Adresa: str. Vasile Conta, nr. 16, Bucureşti Telefon: +40213170918 Mail: office@frpolo.ro
https://frpolo.ro